Jun 20, 2012

Bagong mga Libro

AHON Foundation mentioned in Harvey Keh's Abante column

"Isa sa mga panguna­hing problema na patuloy na kinakaharap ng ating bayan ay ang hindi magandang kalidad ng edukasyon sa marami sa ating mga pampublikong mga paaralan.... Malaking dahilan dito ay ang patuloy na kakulangan ng libro at mga silid-aklatan sa ating mga pampublikong paaralan. Ito ang nais bigyang pansin ng Acts of Hope for the Nation (AHON) Foundation na patuloy na umiikot ngayon sa iba’t ibang panig ng Pilipinas para tulungan ang mga pampublikong mga paaralan na magkaroon ng sapat na mga libro at maayos na mga silid-aklatan" ---Harvey S. Keh, AHON Foundation's executive director

Para mas maraming impormasyon, basahin ang http://abante.com.ph/issue/jun1912/op_hk.htm. Para malaman ang mga paraan upang tumulong, makipag-ugnayan sa AHON Foundation sa ahonfoundation@yahoo.com o tumawag sa (+632) 433-1440.


Bisitahin:
http://abante.com.ph/issue/jun1912/op_hk.htm
https://www.facebook.com/ahonfoundation

No comments: